Welkom

Het Rhetoricadispuut Tau heet U welkom op haar website. Tau is een gezelschap van studenten werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven.

Meer over het dispuut.

De leden

Die blauw-wit-goud gestreepte mannen, bekijk ze allemaal.


Het is Rhetoricadispuut Tau gelukt om de NKBD-bokaal voor een tweede jaar op rij binnen het Dispuut te houden! Hulde voor Ingenieur Van Boekel en Student Lubbers!


Er is wederom gewisseld van bestuur. Ditmaal heeft Schatmeester Hazelhof de zaken overgenomen van Student Sprengers. Het Dispuut bedankt Student Sprengers voor zijn kolossale inspanningen in het afgelopen jaar!


Na een vurige AV is er niet eenmaal, maar tweemaal van bestuur gewisseld. Vanaf heden zal Rector Visser het Dispuut met passie leiden. Daarnaast zal Schrijver Van der Kraan hartstochtelijk de correspondentie op zich nemen. Student Copal en Student Schmidt worden hartelijk bedankt voor hun bestuurlijke bijdrage aan het Dispuut.