Werken

Er is slechts weinig over van de werken van Aristoteles. Het grootste deel van het materiaal dat er is zijn kladversies van voordrachten, bijgehouden door Theophrastus, die Aristoteles opvolgde als leider van de Peripatetische school. Nadat ze lange tijd kwijt waren werden ze in 86 voor Christus teruggevonden en voor Romeinse studenten opnieuw uitgegeven. Deze collectie is de basis voor de werken van Aristoteles die vandaag bekend zijn. De werken van Aristoteles vallen onder drie hoofden:

  • Dialogen en andere werken met een populair karakter
  • Verzamelingen van feiten en materialen voor wetenschappelijke behandeling
  • Systematische werken.

Onder de populaire werken valt bijvoorbeeld een behandeling “Over de Politiek van de Atheners”. De tweede groep bevat zo’n tweehonderd titels, de meeste slechts fragmenten, die verzameld zijn door Aristoteles’ school en gebruikt werden voor onderwijs. De systematische verhandelingen van de derde groep kunnen in een aantal divisies verdeeld worden:

  • Logica. Hieronder vallen onder andere werken over de classificatie van onderwerpen, proposities en syllogie.
  • Fysische werken, over beweging, tijd, verandering en over de structuur van de hemel, aarde en de elementen.
  • Psychologische werken, over de geest, het geheugen, dromen, etc.
  • Biologie. Over de geschiedenis, de anatomie, de beweging en de voortplanting van dieren.
  • Filosofische werken, over metafysica, ethiek, moraal, politiek, po√ęzie en retorica.