Wat is het toch mooi om student te zijn!

De eerste stapjes in de richting van een succesvol studentenleven

Daar staat u dan, als miezerige eerstejaars wordt u het woelige studentenleven ingeworpen. U hebt de middelbare school met goed gevolg afgerond en u vraagt zichzelf af: hoe nu verder? Wat moet er gebeuren om de aankomende zeven jaar van mijn leven in te vullen als een koningstijd? Om maar meteen met de deur in huis te vallen, studeren kan omschreven worden als: ’s avonds laat de kroeg uitrollen, ’s ochtends vroeg (enigszins) fris in de collegebanken, vrienden voor het leven maken, brallen, versieren, op kamers gaan, studiepunten binnen koppen, rood staan, huisgenoten irriteren, jezelf ontwikkelen. Oftewel, wat men altijd al roept, de mooiste tijd van je leven!

De mooiste tijd van je leven. Toch blijkt het altijd maar weer dat er veel studenten hier in de Lichtstad zijn die de betekenis van deze zin niet helemaal tot zich door hebben laten dringen. Om ervoor te zorgen dat u, als kersverse eerstejaars, niet de fouten maakt die veel van uw voorgangers wel maakten zal ik u, geheel uit filantropisme, in deze sTAUt goede raad meegeven. Zie dit als een klein zetje in de goede richting, want uiteindelijk zal u het helemaal zelf moeten doen. Mocht u het nog niet begrepen hebben, studeren doe je helemaal voor jezelf en voor niemand anders.

Laat ik u eerst feliciteren met het feit dat u gekozen hebt voor de belangrijkste, mooiste en voornaamste academische opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze studie was er al tijdens de oprichting van de Technische Hogeschool in 1956 en behoort tot de drie oudste opleidingen in Eindhoven. In de loop der jaren zijn er een aantal opleidingen bijgekomen, echter kunt u bij enkelen hiervan terecht vraagtekens zetten bij zowel de term opleiding in plaats van cursus als bij het technische karakter ervan. Voor de grap zou u een keer een student TIW moeten vragen welke technische vakken hij in zijn curriculum heeft. Of vraag een Bouwkundestudent waarom RVS niet staat voor Roest Vrij Staal. Wat betreft Industrial Design, die studenten kunt u beter helemaal links laten liggen want tot op de dag van vandaag is het voor vele technische studenten nog steeds een grote vraag waarom zij überhaupt de ingenieurs titel kunnen behalen. U kunt, louter uit nieuwsgierigheid, natuurlijk wel vragen aan de ID student. Schroom u niet en vindt het vooral niet zielig om deze minderbedeelden in hun gezicht uit te lachen als zij geen antwoord op uw vragen kunnen geven. Zij gaan hierdoor kritischer naar zichzelf kijken en zullen u later danken voor de inzichten die u hen heeft verschaft. U zult er dan zelf ook achter komen dat u, als student Werktuigbouwkunde, toch wel een erg bevoorrecht persoon bent.

Nu zie ik u al met groot genoegen in de handen wrijven, want u denkt natuurlijk dat u nu al door uw studiekeuze een uitmuntend studentenleven tegemoet gaat. Niets is minder waar. Wat vele van uw mede eerstejaars en zelfs een groot gedeelte van de ouderejaars namelijk nog erg onderschatten is het op kamers gaan. Vele studenten reizen dagelijks op en neer. Het groene pad waarmee u de TU campus betreedt heet niet voor niets officieel het Limbopad, niet echt iets om trots op te zijn toch? Het dagelijks op en neer pendelen tussen moederlief en de collegebanken is niet erg bevorderlijk voor uw zelfstandigheid. Het zal u enkel belemmeren op uw weg naar het goede studentenleven. Als u nog geen kamer heeft zoek er dan zo snel mogelijk een (liever gisteren dan vandaag), want het sociaal integreren met medestudenten vindt vaak op de momenten naast de studie plaats. Besluit u toch in het warme nest van papa en mama te blijven dan staat u hiermee uw eigen ontwikkeling van een kritisch beeld op de maatschappij en uzelf in de weg.

Bent u wel al de trotse bezitter van een eigen hokje dan weet u kennelijk wel al enigszins hoe het moet en heeft u een eerste stap richting een succesvol studentenleven gezet, mijn complimenten! Maar met alleen dit hokje bent u er nog niet. Nu begint de sociale controle, aarzel bijvoorbeeld niet om een huisgenoot die avonden achter elkaar in de boeken zit uit zijn schulp te trekken en wat kleine biertjes bij hem naar binnen te gieten of hem het Stratumseind op te trappen. Hij zal u hiervoor erg dankbaar zijn want iedereen heeft behoefte aan ontspanning, zonder ontspanning namelijk geen inspanning. Het is echt niet erg om wekelijks goed te borrelen met uw medestudenten of om volledig uit uw plaat te gaan op het Stratumseind. Zoals u huisgenoten soms van de boeken dient te redden zo moet u ze zo nu en dan ook richting de boeken trappen. Twijfel niet om de luie personen die de hele dag in bed liggen eruit te trekken en naar de uni te slepen, hoe erg ze ook tegenstribbelen, om hun moeder roepen en er nachtmerries van krijgen. Uiteindelijk zullen ze u er, zeker tijdens tentamenperiodes, erg dankbaar voor zijn.

Een ander belangrijk aspect van het studentenleven is ontwikkeling. Zoals er veel studenten zijn die niet begrijpen dat op kamers gaan belangrijk is. Zo zijn er ook legio studenten die met oogkleppen op studeren. Zij houden zich slechts bezig met studeren en stevenen regelrecht op de bul af, dat laatste is natuurlijk niet per definitie een slechte zaak. Maar deze studenten zullen als wereldvreemde studenten afstuderen. Zij zijn misschien wel heel goed in hun vakgebied, maar weten totaal niet hoe ze iets moet organiseren of bij welke bedrijven ze aan de bak kunnen gaan. Als u uw ogen opent dan zult u zien dat Eindhoven tal van clubjes herbergt die grofweg in te delen zijn in studenten-, studie-, sport- en cultuurverenigingen. Waar u uzelf bij aansluit maakt niet zo veel uit. Het belangrijkste is dát u zich aansluit en dan in ieder geval bij het clubje waarbij u zich het meest op de plek voelt. Bij deze verenigingen krijgt u de kans om zitting te nemen in besturen of commissies. Doe dat; en u zal leren managen, samenwerken en u zal uw zelf beter leren kennen. Het kan voorkomen dat u door bestuurs- of commissiewerk wat studievertraging oploopt, maar laat u uzelf hierdoor niet afschrikken. Als u afgestudeerd bent dan zien bedrijven dit als erg relevante ervaring. Die studievertraging is nog lang niet zo erg, dit geeft u alleen maar de kans om langer student te zijn, prachtig toch? Als u eenmaal bakken met geld verdient dan komt u die langstudeerboete ook wel weer te boven. Overigens moet u ook niet vergeten dat uw nieuw opgedane studiekameraden veelal staan te popelen om samen met u de tentamenperiode te trotseren. Het studeren is nu opeens niet meer zo erg en u zal meer gaan studeren.

Ik hoop vurig dat u mijn goed bedoelde raad niet in de wind slaat en alsnog thuis blijft wonen en met oogkleppen op gaat studeren. Tijdens de introductieweek bent u hopelijk goed klaargestoomd om student te worden en heeft u vele facetten van het student-zijn gezien, zet de lijn die u tijdens de intro ingezet hebt door. Rhetoricadispuut Tau gelooft dat een goede student zowel verbaal als fysiek weerbaar, kritisch en zelfverzekerd zichzelf blijft ontwikkelen. Stel uzelf dit ook ten doel, u zult zien dat u op deze manier het maximale uit uw studententijd haalt, ongeacht het studentenhuis waar u in gaat wonen of bij welke club u actief wordt.

Rhetoricadispuut Tau

Rhetoricadispuut Tau is een onafhankelijk dispuut, opgericht in het jaar negentienhonderd-zesennegentig, van grotendeels studenten Werktuigbouwkunde. Het dispuut is niet gebonden aan een vereniging of afstudeerrichting maar het onderhoudt wel nauwe banden met Studievereniging Simon Stevin. Zoals de naam al aangeeft houdt het dispuut zich bezig met de rhetorica. De activiteiten bestaan dan ook onder meer uit debatwedstrijden en het publiceren van artikelen over rhetorica en aanverwante onderwerpen. Om lid te worden is specifieke voorkennis niet per se nodig, binnen het dispuut is genoeg ervaring aanwezig om nieuwe leden snel op te leiden. Natuurlijk is niet elke bijeenkomst even formeel, de zware onderwerpen worden veel afgewisseld met activiteiten waar gezelligheid centraal staat.

De Tau, de negentiende letter uit het Griekse alfabet, wordt in de wetenschap veelal gebruikt om constanten aan te duiden, waarvan de tijdsconstante één van de meest bekenden is. Deze tijdsconstante zal er altijd zijn en symboliseert daarmee continuïteit, de continuïteit van Rhetoricadispuut Tau. Rhetoricadispuut Tau is voort gekomen uit Rhetoricadispuut Aristotelis. De afzonderlijke letters van het woord Tau staan daarom ook nog voor de belangrijke gebeurtenis die in de historie van het dispuut heeft plaatsgevonden:

Toen Aristotelis Uitbreidde

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.rhetoricadispuuttau.nl.

Publicatie verschenen in Simon Ster 43.5