Over de intro

Academisch of alcoholisch?

Rogier de Rijk

BramBerkienIk ga ervan uit dat u allen uitzonderlijk veel zin heeft om aan uw studie te beginnen. Echter, voordat u daadwerkelijk aan de calculus en mechanica kan beginnen dient u eerst de introductieweek te doorlopen. De intro wordt door vele ouderejaars bekroond als ‘De mooiste week van je studie’, iets wat zonder twijfel torenhoge verwachtingen schept. ’s Avonds laat de kroeg uitrollen, de ochtend erna weer veel te vroeg melden bij de introgroep, vrienden voor het leven maken, bier drinken, vrouwen versieren, te weinig slapen en dat de gehele intro volhouden. Echter zien enkele bestuurders van de Universiteit dit graag anders; elk jaar wordt de intro stukje bij beetje meer academisch-verantwoord gemaakt. Dit doet een uiterst prangende vraag rijzen: Is de intro een degelijke inleiding van de academische carrière of vijf dagen los gaan en feesten?

Menig eerstejaars zal het misschien nog onbekend zijn dat studeren, of beter gezegd student zijn, meer is dan alleen de benodigde informatie over het desbetreffende vakgebied tot u nemen. Natuurlijk zal de Technische Universiteit u vormen tot expert, maar zorgt een gedegen studentenleven ervoor dat u gevormd wordt tot een persoon die geheel op zijn eigen manier in deze wereld staat. Rhetoricadispuut Tau heeft de overtuiging dat een goede student, zelfstandig, kritisch, zelfverzekerd en wetenschappelijk onderlegd is op meerdere gebieden. Dit proces, dat meestal langer dan de aangegeven studieduur nodig heeft, zal door een aantal factoren sneller op gang kunnen worden gebracht. Bij één van deze factoren speelt de introductieweek een belangrijke rol, het gaat hierbij namelijk om het lid worden bij een vereniging.

De introductieweek is de eerste glimp die u van het studentenleven zult meekrijgen. Iedere dag zult u worden benaderd door allerlei verenigingen met altijd dezelfde vraag of u zich wilt aansluiten bij hun vereniging. Aangezien Eindhoven een kleine 100 verenigingen rijk is, kan het vinden van een vereniging welke precies bij u pas de nodige tijd kosten. Het is dus belangrijk dat elk clubje de kans krijgt zichzelf te laten zien. Wanneer de introductieweek meer academisch wordt gemaakt zal het gevolg zijn dat er minder tijd is voor de verenigingen om zichzelf te profileren. Dit alles zal er toe leiden dat de aankomende studenten in zekere zin ‘ontnomen’ worden van het maken van een goede keuze en daarmee ook ontnomen worden van een geslaagde studententijd.

Met het meer academisch maken van de intro wordt over het algemeen een ‘ontspanning’-activiteit vervangen door een ‘informerende’-activiteit, hierbij wordt dan op een kinderlijke wijze uitleg gegeven over de studie, het rooster, OASE en de gebouwen op de TU/e. Ontzettend handig uiteraard, maar voor uitleg over het rooster en dergelijke leent de week ná de intro zich ook uitstekend. Sterker nog, wanneer u niet aan de hand wordt meegenomen en zelf uitzoekt hoe de gebouwen en de roosters werken, zult u op eigen benen leren staan en uiteindelijk een zelfstandige ingenieur worden. Dit zult u tijdens uw studie nog veelvuldig tegenkomen, de oplossing van een ingewikkeld werktuigbouwkundig probleem wordt u geenszins voorgeschoteld, u zult zelf opzoek moeten naar de uitkomst.

Vanuit het oogpunt van de universiteit is het te begrijpen dat de intro een serieuzer karakter dient te krijgen. De studiedruk is laatste jaren toegenomen door het verhoogde Bindend Studie Advies en het laatst ingevoerde leenstelsel. Deze twee zaken hebben het gevolg dat studenten de prioriteit louter op studeren leggen en minder activiteiten naast hun studie zullen ondernemen. Echter betekent dit niet dat de intro academischer dient te worden, de studenten moeten vrij gelaten worden in de keuze of ze extra activiteiten willen ondernemen naast de studie.

Nederland is weliswaar een kennisland, maar we onderscheiden ons daadwerkelijk van de miljoenen jaarlijks afstuderende Aziatische wizzkids door de ontwikkeling die we naast onze studie opdoen. Het zou vreemd zijn als we niet één week zouden investeren in een fatsoenlijke voorbereiding op wat ons beter maakt dan boekenkennis.

Eindhoven is in vergelijking met echte studentensteden duidelijk het kleine broertje: een kleine universiteit, kleine verengingen en weinig evenementen. Eindhoven staat buiten de regio bekend als een ‘Nerd-city’, iets wat geenszins een aanbeveling is. Studenten kiezen vaak voor Eindhoven omdat de stad dicht bij huis ligt. Dit leidt ertoe dat de provincie Limburg traditioneel een groot-leverancier is van TU-studenten.

Hoewel de universiteit al menig decennia bestaat, waren de studenten tot enkele jaren geleden in de stad nauwelijks zichtbaar. In 2009 hebben de TU en de gemeente hun krachten gebundeld en zijn gestart met het project: ‘Eindhoven Studentenstad’. Met dit project worden initiatieven ondersteund die Eindhoven als studentenstad op de kaart moeten zetten. Het imago ‘studentenstad’ is voordelig voor de stad, de omringende regio en natuurlijk de Technische Universiteit. Met een titel ‘Studentenstad’ zullen aankomende studenten kiezen voor Eindhoven omdat de stad een leuke studententijd te bieden heeft, en niet omdat ze dan s’avonds terug naar mammie kunnen. Wat de universiteit dus niet moet doen is de intro serieuzer maken, dan hoeven we tenminste niet weer onze nerd-bril en te-hoog-opgetrokken-broek uit te kast halen.

Academisch of alcoholisch? Gelukkig ligt dit jaar de nadruk nog op het alcoholische, de feesten en de ontspanning. De intro dient komende jaren niet academischer te worden dit zal voordelig zijn voor de studenten, universiteit en zelfs de stad Eindhoven. Ik hoop in ieder geval dat u van de intro week maximaal genoten en genoeg gedronken en gefeest heeft en daarnaast er een onvergetelijke introductieweek van gemaakt heeft.

Publicatie verschenen in Simon Ster 45.5