Frank Baaijens

Een interview met de volgende Rector Magnificus

Karel Moeskops

Frank Baaijens zal binnenkort Hans van Duijn opvolgen als Rector Magnificus van de TU/e. Maar wie is deze man? Waarom is hij verkozen tot Rector en wat zal dit betekenen voor de academische richting van de TU/e?

Frank Baaijens was tot voor kort vice-decaan van de faculteit Biomedische Technologie, associate wetenschappelijk directeur van het Institute for Complex Molecular Systems en directeur ad interim van de TU/e-strategic area Health en hij was tot einde 2014 wetenschappelijk directeur van het nationale BioMedical Materials programma. Daarbij heeft hij nog “gewoon” zijn eigen leerstoel bij Soft Tissue Biomechanics and Tissue Engineering aan de faculteit van BMT. Ondanks dit drukke programma weet hij nog tijd vrij te maken voor een student die een kop koffie met hem wil drinken.

 

U studeerde en promoveerde zelf aan de TU/e werktuigbouwkunde. Wat is het belangrijkste dat u hier geleerd heeft?

“Toen ik studeerde werd de balans tussen het toepassen van technieken en het doen van onderzoek ook al gezocht door de Universiteit. Naast dat de technieken nuttig en dus toepasbaar moesten zijn, was het belangrijk dat we goed begrepen hoe die technieken werkten. Belangrijk is dat je heel goede disciplinaire kennis hebt, maar ook in staat bent over de grenzen van je eigen discipline heen te kijken. In de uiteindelijke beroepspraktijk zal je vaak in multidisciplinaire teams samenwerken. Dan moeten je collega’s kunnen vertrouwen op jouw kennis en expertise.”

 

Wat dacht u toen u gevraagd werd om Rector Magnificus te worden?

“Nadat ik gevraagd werd om Rector te worden fietste ik uit het dommeltunneltje wat ik normaal ook altijd doe, maar deze keer nam ik de tijd om goed rond te kijken. Ik zag de studenten die hier naartoe komen om zichzelf te ontplooien, studenten die er zelf voor gekozen hebben bij ons te studeren, die ambitieus zijn en nieuwsgierig naar wat hen geleerd wordt. En wij maken dit allemaal mogelijk, dat is toch prachtig?”

 

Wat zijn uw belangrijkste taken als Rector Magnificus?

“Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk, en daarom is misschien wel een van de belangrijkste taken van een Rector Magnificus er voor te zorgen dat de TU/e een universiteit is waar top- onderzoekers, docenten en staf willen werken, en waar studenten graag naar toe gaan. Daarnaast moet er voor een goede koppeling tussen onderwijs en onderzoek gezorgd worden. Dit wil zeggen dat de studenten op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen.”

 

Wat zijn de kwaliteiten die u tot een geschikte Rector Magnificus maakt?

“Ik ben in staat grote groepen te leiden en ze te motiveren. Daarnaast heb ik veel onderwijs, onderzoek en bestuurlijke ervaring opgedaan, en in mijn carrière veel contact gehad met diverse faculteiten. Hierdoor wist ik goed wat er speelde.”

Ik heb het idee dat u iemand bent die geen conflict uit de weg gaat? Hiermee doel ik op uw uitnodiging voor een kop koffie nadat u mijn artikel over de universiteitsraad had gelezen.

Frank Baaijens glimlacht een beetje. “Volgens mij is het inderdaad erg belangrijk dat als iemand kritiek heeft op de gang van zaken om daar mee te gaan praten. Op sommige punten kunnen ze dan wel eens gelijk hebben. Om een probleem op te kunnen lossen is het natuurlijk belangrijk om te weten waar dat probleem zit.”

 

Er zijn de laatste tijd veel veranderingen op de TU/e; denk aan Bachelor College en faculteiten die hun begroting niet rond krijgen. Hoe gaat u met deze veranderingen om?

“Ik vind het belangrijk dat we als TU/e studenten moeten stimuleren zichzelf te ontwikkelen, dit kan alleen als we ervoor zorgen dat de studenten kunnen kiezen welke vakken zij zelf interessant vinden. Dit en het almaar groeiende aantal studenten zorgt wel voor een hele grote druk op het personeel. Ze moeten elk vak dat meer of minder dan vijf studiepunten heeft, veranderen in een vak dat dat wel heeft. Gelukkig beschikt de TU/e over zeer bekwaam personeel dat deze druk aankan. Voor het personeel van de TU/e heb ik dan ook enorme waardering. Ze werken allemaal erg hard om ervoor te zorgen dat de studenten de kans hebben van het beste onderwijs te genieten, en tegelijkertijd wordt er ontzettend goed onderzoek gedaan.
Het Bachelor College zorgt er ook voor dat studenten van verschillende faculteiten ook veel meer contact met elkaar hebben en een kans hebben wat van elkaar te leren. Daar ligt ook gelijk een mogelijkheid tot het dichter bij elkaar brengen van faculteiten. Verschillende faculteiten hebben andere expertises. Als daar meer samenwerking ontstaat, zullen zij elkaar versterken om tot een hoger niveau te komen. Het aangaan van interfacultaire samenwerkingen kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld laboratoria gedeeld kunnen worden wat weer een goede invloed zal hebben op de faculteiten.”

 

Wat wilt u bereiken als Rector Magnificus?

Ik zou het erg mooi vinden als de naam TU/e bekender wordt op internationaal gebied. Nu vinden we het erg bijzonder als iemand afstudeert bij top universiteiten als Cambridge en Harvard. Ik gun de TU/e ook een dergelijke status. Wij doen op specifieke gebieden niet onder voor die universiteiten en publiceren wetenschappelijke artikelen die op zijn minst al dan niet beter zijn dan die van die universiteiten. Kijk bijvoorbeeld naar het zwaartekracht-programma waarvoor wij een zeer grote subsidie hebben gekregen (40 miljoen euro), dit bewijst dat wij op die wereldtop thuis horen. Ik zou de excellentie van de TU/e en de samenwerking tussen de faculteiten willen bevorderen.

Publicatie verschenen in Simon Ster 46.3